Marine Ventures

מארין ונטורס אינטרנשיונל - סניף ישראל

חברת מארין ונטורס אינטרנשיונל (MVI) נוסדה בשנת 2009 במדינת פלורידה שבארה"ב. בשנת 2013 הקימה החברה את המשרד הישראלי בנשר (חיפה) והחלה לספק שירותים לגופים הפועלים בתחום הימי. בתחילה סיפקה החברה שירותי טכנאות, ציוד דיגום ימי וצוותי דיגום לסקטור האנרגיה ותעשיית הגז והנפט בישראל, במפרץ מקסיקו ובמדינות נוספת ברחבי העולם ועם הזמן התרחבו שירותיה ויכולותיה של החברה.

בשנת 2017 הוחלט על התרחבות החברה וגיוס כוח אדם מקצועי נוסף על מנת לפתח את תחומי הפעילות העסקיים בהם יש לחברה עניין ולהגדיל את מגוון היכולות שיש ברשות החברה הן מבחינת שירותים מוצעים, צוותים מקצועיים ויועצים מומחים, ואספקת ציוד עבודה טכני ומדעי ללקוחות מרחבי העולם. אנחנו משרתים מגוון רחב של לקוחות מתעשיות ימיות רבות ומספקים להם פתרונות רב תחומיים בנושאים שונים ושירותים הכוללים בין היתר ייעוץ סביבתי-ימי מדעי ומתן חוות דעת מקצועיות וביצוע סקרי שדה ודיגומים ימיים.

שירותי החברה